september 2, 2015 Web stránka 815

Vytvorili sme dve webové stránky pre českú spoločnosť. Stránka obsahuje upravený formulár pre audit zadarmo a taktiež aj bočný výsuvný panel. Robili sa rozsiahle úpravy šablóny aj modulov.

Related Works