december 2, 2015 Web stránka 768

Obrovský skok zo starej, nerensponzívnej a pomalej stránky na moderný WordPress.

Podmienkou bola prístupnosť a čitateľnosť, nakoľko Palata je domov pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na stránke je aj možnosť zväčšovať písmo.

 

Bolo zaznamenané výrazné zrýchlenie stránky a početné pozitívne ohlasy od zákazníkov aj zamestnancov.

Related Works